MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHUNG CƯ STELLAR GARDEN


MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHUNG CƯ STELLAR GARDEN


Hợp đồng mua bán Chung cư Stellar Garden 35 Lê Văn thiêm được thực hiện theo thông tư số 03/2014/TT-BXD ban hành ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Bộ Xây Dựng quy đinh cụ thể và hướng dẫn về mẫu hợp đồng mua bán nhà chung cư.MỤC LỤC 

ĐIỀU 01: GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

ĐIỀU 02: ĐẶC ĐIỂM CỦA CĂN HỘ MUA BÁN

ĐIỀU 03: GIÁ BÁN CĂN HỘ, PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI HẠN THANH TOÁN

ĐIỀU 04: CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH NHÀ Ở

ĐIỀU 05 : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN BÁN 

ĐIỀU 06: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA 

ĐIỀU 07: THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ PHẢI NỘP

ĐIỀU 08: GIAO NHẬN CĂN HỘ

ĐIỀU 09: BẢO HÀNH NHÀ Ở 

ĐIỀU 10: CHUYỂN GIAO QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ 

ĐIỀU 11: PHẦN SỞ HỮU RIÊNG, PHẦN TIỆN ÍCH VÀ SỬ DỤNG CHUNG 

VÀ VIỆC SỬ DỤNG CĂN HỘ TRONG TÒA NHÀ CHUNG CƯ

ĐIỀU 12: TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN VÀ VIỆC XỬ LÝ VI PHẠM HỢP ĐỒNG 

ĐIỀU 13: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN 

ĐIỀU 14: SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

ĐIỀU 15: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

ĐIỀU 16: THÔNG BÁO

ĐIỀU 17: CÁC THỎA THUẬN KHÁC

ĐIỀU 18: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

ĐIỀU 19: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

PHỤ LỤC 01: DANH MỤC VẬT LIỆU CĂN HỘ, SƠ ĐỒ BẢN VẼ CỦA CĂN HỘ

PHỤ LỤC 02: GIÁ BÁN CĂN HỘ, PHƯƠNG THỨC, TIẾN ĐỘ THANH TOÁN 

PHỤ LỤC 03: PHẦN CÔNG TRÌNH TIỆN ÍCH VÀ SỬ DỤNG CHUNG, 

PHẦN SỞ HỮU RIÊNG CỦA BÊN BÁN 

PHỤ LỤC 04: CÁC BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

PHỤ LỤC 05: NỘI QUY QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ

PHỤ LỤC 06: BẢN CAM KẾT VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN, NỘI QUYCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------------- 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ 

Số: ………/HĐMBCH 

Các căn cứ: 

- Bộ Luật Dân Sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Luật kinh doanh Bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; - Nghị quyết số 19/2008/QH 12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam; 

- Nghị định số 51/2009/NĐ - CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội về thí điểm cho tổ chức cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam; 

- Luật bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng ngày 17/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Bảo vệ người tiêu dùng. 

- Các Văn bản pháp lý liên quan đến công trình Tòa nhà hỗn hợp: Trung tâm thương mại - Văn phòng – nhà ở để bán và cho thuê tại tại Số 35 Lê Văn Thiêm – Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội. 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Mã số doanh nghiệp Công ty cổ phần Kinh doanh và Xây Dựng Quang Minh số 0106842574 do Phòng Đăng ký kinh doanh 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/05/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 25/11/2016. 

- Đơn đăng ký mua căn hộ của Ông/Bà………..…… ngày …. tháng …. năm ……, đã được Chủ đầu tư chấp thuận. 

- Căn cứ vào nhu cầu của hai Bên Hôm nay ngày … tháng …. năm ……, Chúng tôi gồm Các Bên dưới đây:

A. BÊN BÁN: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG QUANG MINH 

Địa chỉ : Số 35 Lê Văn Thiêm, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

Tài khoản số: 1201.0006.336868 

Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam 

Chi nhánh Sở giao dịch 1 - 191 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội 

Mã số thuế : 0106842574 

Đại diện : Ông Trần Đức Minh - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị 

B. BÊN MUA: ÔNG/BÀ 

Giấy CMND số:………..….……. Cấp ngày……..….......................Cấp tại:………………
Hộ khẩu thường trú: ..................................................................................................
Địa chỉ liên hệ: ………………………………..………………………………......……….………
Điện thoại: …………...............................................- Fax: .......................................................
Điện thoại di động: ....................................................................................
Email: ..................................................................................................................


và Ông/Bà (Chồng/Vợ) ……..……………………..……………………………………………

Giấy CMND số:………..….……. Cấp ngày……..….......……….Cấp tại:………..
Hộ khẩu thường trú: ..............................................................................
Địa chỉ liên hệ:………………………………..………………………………......……………..
Điện thoại: …………......................... - Fax: ……………….........................................
Điện thoại di động: ..................................................................................................
Email: .....................................................................................................................

Bên Bán và Bên Mua cùng thỏa thuận và thống nhất ký kết Hợp Đồng Mua Bán Căn hộ thuộc Dự án Trung tâm thương mại, Văn phòng, Căn hộ để bán và cho thuê được xây dựng tại Số 35 Lê Văn Thiêm - quận Thanh Xuân - thành phố Hà Nội với các điều khoản và điều kiện dưới đây: 


 MÔ TẢ CĂN HỘ 

-  Tháp: ……….. Căn hộ số: ……....  Tầng: ……....
-  Địa chỉ: Số 35 Lê Văn Thiêm – quận Thanh Xuân - thành phố Hà Nội.
-  Kết cấu nhà: Khung sàn tường bê tông cốt thép.
-  Đặc điểm Căn hộ: Căn hộ chung cư cao tầng, xây dựng hoàn thiện mặt trong và mặt ngoài bằng vật tư, vật liệu và thiết bị theo danh mục nêu tại Phần 3 Phụ lục này.


GIÁ  BÁN CĂN HỘ: 

Giá bán Căn hộ được tính theo công thức lấy đơn giá 01 m2 (một mét vuông) diện tích sử dụng Căn hộ (đã bao gồm Thuế GTGT, giá trị quyền sử dụng đất nhưng không bao gồm Kinh phí bảo trì phần Tiện ích và Sử dụng chung) (x) với tổng diện tích sử dụng Căn hộ. 

Chi tiết:             

+ Đơn giá bán Căn hộ (đã bao gồm thuế GTGT và giá trị quyền sử dụng đất): ……….. VNĐ/1m2  sử dụng. 

+ Tổng Giá bán Căn hộ: ….. m2 sử dụng (x) ……… đồng/1m2 sử dụng = ……….. đồng.  (Bằng chữ: …………………………………………………………………) 

Giá bán Căn hộ quy định tại điểm này đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và giá trị quyền sử dụng đất tính theo tiền Đồng Việt Nam (“VNĐ”) mà Bên Mua phải thanh toán cho Bên Bán khi hai Bên ký kết và thực hiện Hợp Đồng. 2


THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ PHẢI NỘP 

7.1  Bên Mua có trách nhiệm thanh toán các khoản thuế GTGT, kinh phí bảo trì Phần sở hữu chung Nhà Chung Cư (bằng 2% giá bán Căn hộ chưa bao gồm thuế GTGT), các khoản lệ phí trước bạ, các loại thuế, lệ phí, chi phí hành chính và các loại phí có liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật khi Bên Bán làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho Bên Mua và trong quá trình sở hữu, sử dụng Căn hộ kể từ thời điểm nhận bàn giao Căn hộ.

7.2 Đối với phí Dịch vụ thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu Căn hộ với đơn vị có chức năng Bên Bán phải thỏa thuận với Bên Mua trước khi thực hiện.

7.3 Bên Mua có trách nhiệm nộp thuế và các loại lệ phí, chi phí (nếu có) theo quy định cho Nhà nước khi thực hiện bán Căn hộ đã mua cho người khác.

7.4 Bên Bán có trách nhiệm nộp các nghĩa vụ tài chính thuộc trách nhiệm của Bên Bán cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.


 BẢO HÀNH NHÀ Ở  

9.1 Bên Bán thực hiện bảo hành căn hộ đã bán theo quy định tại Điều 85 của Luật Nhà Ở 2014 và các quy định sửa đổi, bổ sung của Nhà nước vào từng thời điểm.

9.2 Ngày bàn giao Căn hộ cho Bên Mua để Bên Mua vào ở là thời điểm xác định bảo hành nhà ở.

9.3 Nội dung bảo hành nhà ở (kể cả Căn hộ trong nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp) bao gồm:
a) Sửa chữa, khắc phục các hư hỏng về kết cấu chính của nhà ở (dầm, cột, trần sàn, mái, tường, các phần ốp, lát, trát), các thiết bị gắn liền với nhà ở như hệ thống các loại cửa, đường dây cấp điện sinh hoạt, cấp điện chiếu sáng, hệ thống cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải, khắc phục các trường hợp nghiêng, lún, sụt nhà ở.
b) Đối với các thiết bị khác gắn với nhà ở thì Bên Bán thực hiện bảo hành theo quy định của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối.

9.4 Bên Bán thực hiện bảo hành Căn hộ bằng cách thay thế hoặc sửa chữa các điểm bị khuyết tật hoặc thay thế các đồ vật cùng loại có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn. Việc bảo hành bằng cách thay thế hoặc sửa chữa chỉ do Bên Bán hoặc Bên được Bên Bán ủy quyền thực hiện.

9.5 Bên Mua phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho Bên Bán khi Căn hộ có các hư hỏng thuộc diện được bảo hành. Bên Bán có trách nhiệm thực hiện bảo hành các hư hỏng theo đúng thỏa thuận và theo quy định của pháp luật, Bên Mua phải tạo điều kiện để Bên Bán thực hiện bảo hành Căn hộ.

9.6 Thời gian bảo hành: Đối với kết cấu nhà ở được tính từ ngày Bên Bán ký biên bản nghiệm thu đưa nhà ở vào sử dụng là 60 tháng.

Đăng ký nhận mẫu hợp đồng chi tiết hợp đồng: http://goo.gl/forms/gZENcUxYgwIureVw2


Hiện tại dự án đã chính thức mở bán, giá các căn hộ từ 30 tr/m2 đã bao gồm nội thất cao cấp ngoại nhập và chưa bao gồm VAT. 


Đăng ký đặt mua căn hộ, nhận bảng giá và hướng dẫn chọn căn tầng, xin liên hệ trực tiếp Chủ đầu tư: 

Công ty CP Kinh doanh và Xây dựng Quang Minh 

Hotline: 0963 180 555 

Ad: 35 Lê Văn Thiêm - P Thanh Xuân Trung - Q Thanh Xuân - Hà Nội

Đăng ký đặt mua căn hộ: http://goo.gl/forms/gZENcUxYgwIureVw2

Bài viết liên quan

1 nhận xét:

  1. I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was curious what all is needed to get setup? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I'm not very web smart so I'm not 100% positive. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Kudos gmail email login

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

LIÊN HỆ CĐT

HOTLINE: 0963 180 555

XEM NHÀ MẪU & NHẬN BẢNG GIÁ

MẪU ĐĂNG KÝ
Name

Câu trả lời của bạn
Số điện thoại

Câu trả lời của bạn
Email

Câu trả lời của bạn
Không bao giờ gửi mật khẩu thông qua Google Biểu mẫu.

Hình ảnh dự án